Headlines

กิจกรรม “อบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน”

กิจกรรม “อบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน”
-ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 -13.00 น. ณ ห้อง HCEC 2
-ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียน อำเภอสายเหนือของจังหวัดน่านประมาณ 40 ท่าน/ วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

เลื่อนจอขึ้น