Headlines

admin

กิจกรรมอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก โดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดน่าน สังกัดกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

Read more

“เทิดไท้พระวชิรเกล้าจอมสยาม บูรณาการวันสุนทรภู่ครูกวีศรีสากล” ปีการศึกษา 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่ว…

Read more

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2567

Read more
เลื่อนจอขึ้น