Headlines

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาราชธิดา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

วันนี้ 26 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาราชธิดา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ระดับภาคเหนือรวม 17 จังหวัด จำนวน 118 โรงเรียน 221 ทีม ณ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ซึ่งโรงเรียนปัวได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยพระราชทานฯ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
ประกอบด้วย
1.นายภัทรพงศ์ ต๊อดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
2.นายคณิน กะรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ส่วนรางวัลอื่นๆ มีผลการแข่งขันมีดังนี้
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รร.เชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา พร้อม ถ้วยพระราชทานฯ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รร. นารีรัตน์ จ. แพร่ พร้อม ถ้วยพระราชทานฯเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รร. บ้านกร่างวิทยาคม จ. พิษณุโลก พร้อมถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท

เลื่อนจอขึ้น